Gå videre til innhold
SISSEL TOLAAS RE________

Pressemelding -

SISSEL TOLAAS RE________

Utstillingsperiode: 08.10.2021—30.12.2021

Luft er til enhver tid rundt oss og mellom oss. Uten luft finnes ikke liv. I løpet av én dag puster vi inn og ut omkring 24 000 ganger og flytter 12,7 kubikkmeter luft gjennom vårt eget system. Hvert av disse åndedragene inneholder luktmolekyler som bringer informasjon til hjernen og trigger emosjonelle reaksjoner. Selv når vi sover, lukter vi. Er huset i ferd med å brenne ned, er det ikke varmen som vekker oss, men lukten. Likevel har de fleste av oss et ubevisst forhold til luktene vi er omgitt av. Dette står i sterk kontrast til hvordan vi forholder oss til det vi ser: Synssansen har en hegemonisk posisjon som dominerende metafor for kunnskap og forståelse. Det olfaktoriske har blitt nedvurdert i forhold til det visuelle, noe som kan ha sammenheng med at luktesansen er den minst språkliggjorte av alle våre sanser.

For Sissel Tolaas er lukt et sentralt og ofte oversett verktøy for kommunikasjon. Gjennom en snart 30 år lang praksis har hun konsentrert seg om nettopp luktesansen, og aktiverer slik helt andre typer sanseopplevelser hos et publikum som er vant til å forholde seg til kunst primært ved hjelp av syn og hørsel. Med base i sitt atelier og kjemilaboratorium i Berlin arbeider hun med kompleksiteten i luktmolekyler og utforsker lukt som et eget medium. Noe av kjernen i Tolaas’ prosjekt er å finne ut hva vi kunne ha lært dersom vi var i stand til å nyttiggjøre oss den informasjonen luktene formidler på en mer bevisst måte.

Utstillingen RE________ viser bredden av Tolaas’ komplekse, men samtidig direkte og intuitive kunstpraksis. Alle arbeidene som vises tar utgangspunkt i det stedsspesifikke. I tillegg til nye arbeider produsert spesielt for denne utstillingen, vises også flere eldre verk som er tilpasset og redefinert til dette prosjektet. Her tar Tolaas for seg både museets arkitektur, de fysiske omgivelsene og den nasjonale konteksten, mens store og små spørsmål hele tiden ligger i luften: Hva er endring? Hva skjuler seg under museets overflate? Hvordan fange et åndedrag? Hvordan lukter redde mennesker? Hvilket luktlandskap preger en nasjon?

I utstillingen presenteres ulike «situasjoner», eller rom. Disse kan oppleves ganske konkret, selv om man kan ane at det bak arbeidene ligger kritiske analyser og kommentarer til viktige samfunnsspørsmål som matindustri, klimaendringer og mangfold. Situasjonene er samtidig laget slik at de kan åpne rom i oss selv. Lukt er erindringens mest effektive virkemiddel og ulike lukter kan derfor fremkalle minner som på et blunk forårsaker kraftige reaksjoner.

Situasjonene i utstillingen formidles ikke gjennom klassiske verktekster, verkene er i stedet utstyrt med egne koder. Tolaas’ ønske er at hver enkelt skal oppleve utstillingen intuitivt, med seg selv som redskap, og vil helst unngå for mye forhåndsinformasjon om ideene bak eller fastsatte tolkningsmønstre. Publikum kan velge å ta denne oppfordringen og la seg styre av sin egen luktesans gjennom utstillingen, men det er også mulig å starte med den siste salen i utstillingen. Her er alle verkenes koder samlet, og verktitler og annen informasjon presenteres. Tolaas har dessuten jobbet tett med museumsvertene som er tilgjengelige for samtaler med besøkende. Som ofte i Tolaas’ prosjekter, har ikke denne utstillingen en begynnelse eller en slutt, men kan oppleves organisk, lekende og sirkulært.

Eksempel på to av arbeidene i RE________

Liquid_Money_1 /_2
I stedet for en ordinær inngangsbillett vil publikum få utdelt en ampulle som inneholder en kjemisk rekonstruksjon av lukten av penger. Med den kan man komme tilbake til utstillingen så mange ganger man måtte ønske. Den gir også tilgang til en badstuflåte, Liquid_Money_2, som ligger fortøyd utenfor museet i utstillingsperioden. I badstuen kan man dampe seg i lukten av penger, og vaske av seg lukten igjen i sjøen. Samtidig som ampullen er inngangsbilletten til utstillingen er den også et verk i seg selv.

INsideOUTsideIN / Fear 21/21
I arbeidet med utstillingen har Tolaas håndtert museet som en kropp, som en levende organisme som «vrenges». Dette kommer tydeligst til syne i arbeidet INsideOUTsideIN. Her er store deler av museets værbitte yttervegg vendt og flyttet inn i museumslokalet, og med den lukten av natur og tre, samt patinaen av vær og tid. Der panelene er blitt fjernet fra ytterveggen har hun plassert en hvit gallerivegg hvor arbeidet Fear 21/21 presenteres. Tolaas har gjennom flere år samlet molekyler fra menn i situasjoner der deres frykt for andre mennesker ble aktivert. Lukten deres kroppslige reaksjon produserte, ble lagret og kjemisk simulert i Tolaas’ RE_searchLab. De nano-innkapslede simulerte svettemolekylene er integrert i gjennomsiktige luktnøytrale bindemidler og malt på galleriveggen. Publikum kan gå tett inntil denne hvite veggen og berøre den, noe som frigjør lukten slik at publikum kan kjenne et «luktportrett» av 21 usynlige menn.

Om kunstneren
Siden slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet har Tolaas hatt en dyptgripende interesse for kjemiske prosesser på den ene siden, og fenomenet endring på den andre. Tidlig i karrieren handlet det mest om formale eksperimenter og matematiske beregninger som utforsket hvordan ulike kjemikaler og substanser, organiske så vel som uorganiske, påvirker og er avhengige av hverandre. Etter hvert beveget hun seg bort fra det fysiske og visuelle og over mot det sanselige og immaterielle. Allerede på 1990-tallet skapte hun verk som fokuserte på sensoriske situasjoner og reaksjoner ved å eksponere publikum for luftstrømmer og lukter fra ulike kilder. Undersøkelsene hennes spenner fra forskning og analyse, til arkivering og syntetisk (re)produksjon av luktmolekyler og luktstrukturer. Tolaas har over flere år bygget opp et arkiv med «luktopptak», bestående av rundt regnet ti tusen luktmolekyler. Videre har hun etablert et unikt luktleksikon, Nasalo, som til nå inneholder 4200 paralingvistiske lyder. I 2004 grunnla hun SMELL RE_searchLab Berlin (med støtte fra IFF Inc.). Tolaas samarbeider med universiteter og forskningsinstitusjoner over hele verden.

Sissel Tolaas bor og arbeider i Berlin og prosjektenes har vært vist på biennaler og ved museumsinstitusjoner som blant annet Venezia-biennalen, Gwangju-biennalen, MoMA i New York, The National Gallery of Victoria i Australia, Dia Art Foundation i New York, Tate Modern i London. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet blir den hittil største presentasjonen av kunstnerskapet hennes. Utstillingen står til 30. desember, deretter reiser den videre til USA hvor den skal vises på ICA Philadelphia fra 12. mars til 10. juli 2022.

Emner

Kategorier

Regions


Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley-samlingen og presenterer skiftende utstillinger med både verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Kontakter

Stein-Inge Århus

Pressekontakt Kommunikasjonsleder +47 452 40 092

Relatert innhold