Gå videre til innhold
Leonard Rickhard, Modellbord II, 2002-2004. Telenor kunstsamling. Foto: Jens Hamran.
Leonard Rickhard, Modellbord II, 2002-2004. Telenor kunstsamling. Foto: Jens Hamran.

Pressemelding -

Leonard Rickhard – Mellom konstruksjon og sammenbrudd | Pressevisning 25. januar 2024

Leonard Rickhard
Mellom konstruksjon og sammenbrudd
26.01. – 19.05.24

Pressevisning: torsdag 25. januar kl. 12:00

Direktør og kurator for utstillingen, Solveig Øvstebø, ønsker velkommen og vil gi en introduksjon til utstillingen.

Påmelding innen mandag 22. januar til: Stein-Inge Århus | s.aarhus@afmuseet.no | 45240092


Astrup Fearnley Museets første utstilling i 2024 vies maleren Leonard Rickhard. Gjennom et langt kunstnerskap har Rickhard etablert et karakteristisk og lett gjenkjennelig formspråk – en visuell signaturstil som har sin helt egen plass i nyere norsk kunsthistorie. For publikum og kunstnerkollegaer er Rickhards billedverden et vedvarende referansepunkt og en stadig inspirasjon for yngre kunstnere.

Denne utstillingen ser både tilbake på en kunstnerisk produksjon gjennom et halvt århundre, og viser samtidig hvordan Rickhard ufortrødent fortsetter sitt maleriske prosjekt godt inn i dets sjette tiår. Utstillingen blir en sjelden mulighet til å oppleve den fulle bredden i kunstnerskapet og inkluderer tidlige eksempler på at hans velkjente motivkrets formuleres for første gang, i form av interiørmalerier, studier av jernbanevogner og bilvrak, eller stemningsfulle landskap. Blant de seneste arbeidene er to nye versjoner av modellflybyggeren, et motiv Rickhard har arbeidet med i over 40 år, samt et monumentalt, stedsspesifikt maleri som blir det største han noen gang har laget.

Siden midten av 1970-tallet har Rickhard malt mange av de samme motivene på nytt og på nytt. Kjente motiver som fugleskapet, modellbordet, bjørkeskogen og forlatte brakkebygg opptrer i malerier fra hele karrieren. Utstillingen vil ta utgangspunkt i dette sirkulære aspektet ved kunstnerskapet, og belyse hvordan Rickhard stadig vender tilbake til disse gjentakende scenene. Gjennom en serie med tilstøtende utstillingsrom, vil utstillingen fremheve og gå i dybden på de mest kjente motivkretsene. De enkelte rommene vil slik også bidra til å oppheve den lineære fortellingen om et kunstnerskap, og snarere demonstrere hvordan Rickhard har jobbet med gjentakende motiver, temaer og billedstrategier parallelt, gjennom hele kunstnerskapet.

Tiden har en helt spesiell rolle i Rickhards billedunivers. Riktignok er mange av motivene satt til en bestemt historisk tid og plassert i et spesifikt geografisk landskap – helt konkret: Sørlandet i tidlig etterkrigstid – men samtidig er bildene påfallende tidløse og løsrevet fra det tidsbestemte. Dette er noe av det som bidrar til å gjøre Rickhards malerier så rike og komplekse – også ved gjentatte møter i nye utstillinger.

Tittelen Mellom konstruksjon og sammenbrudd peker på et underliggende alvor i Rickhards arbeider. Mange av maleriene er en bearbeiding av minner – ofte personlige erindringer fra kunstnerens egen barndom like etter andre verdenskrig. Slik har maleriene en psykologisk dimensjon, som kanskje først og fremst kommer til uttrykk i en ladet stemning der det usagte og uuttalte ofte er mer dominerende enn det eksplisitt politiske. Men i tillegg til personlige minner, kan maleriene også leses som en bearbeiding av kollektivt minne – og et uttrykk for en felles uro og frykt for krigens inngripen i de ellers så hverdagslige situasjonene.

Rickhard presenterer oss for møysommelig konstruerte bilder. Bilder som ikke gir enkle svar, men som inviterer til å bruke tid i møte med dem. Hans malerier er som en motvekt til den mediemettede billedkulturen vi ellers omgis av. I sin forpliktelse overfor den uendelig utprøvende disiplinen maleri, ligger noe insisterende. Rickhard fastholder maleriet som et viktig visuelt medium. Gjentakelsen av de samme motivene – de samme bildene – er en del av dette. I en tid hvor bilder er noe flyktig og forbigående, hvor bildenes sannhetsgehalt er stadig mindre troverdig og hvor totaliteten av billeduttrykk er totalt overveldende, insisterer Rickhard på at noen bilder er verdt å dvele ved, returnere til og utforske enda en gang.

I forbindelse med utstillingen arbeider Astrup Fearnley Museet med en større monografi om Leonard Rickhard med bidrag fra både norske og internasjonale skribenter, blant andre den amerikanske poeten og kunstkritikeren Barry Schwabsky.

Leonard Rickhard (f. 1945) bor og arbeider i Arendal. Han er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi (Oslo, 1966-1972). Tidligere separatutstillinger inkluderer blant andre Trondheim Kunstmuseum (2020), ARoS (2016), Bomuldsfabrikken Kunsthall (2012), Festspillutstillingen, Bergen Kunsthall (2009), Sørlandet Kunstmuseum (2005), Astrup Fearnley Museet (2001) og Lillehammer Kunstmuseum (1996).

Kuratert av Solveig Øvstebø

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley-samlingen og presenterer skiftende utstillinger med både verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Kontakter

Stein-Inge Århus

Pressekontakt Kommunikasjonsleder +47 452 40 092

Relaterte events