Gå videre til innhold
Installasjonsfoto Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme, May amnesia never kiss us on the mouth, 23.04. – 26.06.2022. The Museum of Modern Art, New York. © 2022 The Museum of Modern Art, New York. Foto: Jonathan Muzikar.
Installasjonsfoto Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme, May amnesia never kiss us on the mouth, 23.04. – 26.06.2022. The Museum of Modern Art, New York. © 2022 The Museum of Modern Art, New York. Foto: Jonathan Muzikar.

Pressemelding -

Basel Abbas / Ruanne Abou-Rahme - An echo buried deep deep down but calling still | Åpner 10. mars 2023

Basel Abbas / Ruanne Abou-Rahme
An echo buried deep deep down but calling still
10. mars – 28. mai 2023

Pressevisning: torsdag 9. mars kl. 12:00

Direktør og kurator for utstillingen, Solveig Øvstebø, ønsker velkommen, og vil sammen med Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme gi en introduksjon til utstillingen.

Påmelding innen mandag 6. mars til: Stein-Inge Århus | s.aarhus@afmuseet.no | 45240092


Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme er kjent for sine forskningsbaserte arbeider innen video, performance, installasjon og tekst, ofte med utgangspunkt i samtidens politiske situasjon i Palestina. An echo buried deep deep down but calling still sammenstiller sentrale verk produsert av de to kunstnerne siden de begynte å samarbeide i 2007. Utstillingen er den første museumspresentasjonen som gir en samlet oversikt over duoens kunstnerskap gjennom de siste 15 årene.

Kunstnerskapet viser en vedvarende interesse for måten ulike samfunn håndterer konsekvensene av undertrykkende politiske systemer. Samtidig legger de vekt på hvordan fellesskap under slike omstendigheter kan skape nye muligheter. Ved å dra veksler på et omfattende kildemateriale, fra den amerikanske feministiske poeten Adrienne Rich til den chilenske forfatteren Roberto Bolaño, bruker de betingelsene for ekskludering og brutalitet – en erfaring som deles av mange palestinere – som verktøy for å skape motfortellinger.

Abbas og Abou-Rahme tar utgangspunkt i samplingsteknikker, utbredt på 1990-tallets Drum and Bass-scene i London når de skaper sitt lydbilde. Her settes arkivmateriale sammen med elektroniske lydspor. Den lagdelte oppbygningen av disse lydkildene, både samplet og selvlaget, resulterer i et lydbilde formet av et mangfold av referanser. Videoinstallasjonene er på en tilsvarende måte ofte projisert på flere irregulære overflater, og skaper en omsluttende opplevelse som ikke er sentrert i ett bestemt perspektiv, men som tilbyr flere synsvinkler.

I May amnesia never kiss us on the mouth (2013 – ), et pågående prosjekt som vil bli presentert som en del av utstillingen på Astrup Fearnley Museet, bruker Abbas og Abou-Rahme funnet videomateriale fra nettet. I videoene ser man ulike samfunn i Palestina, Irak, Syria og Jemen som gjenvinner en følelse av verdighet gjennom sang og dans – følelsen av å være «et fellesskap for et øyeblikk» slik kunstnerne selv har uttrykt det. Verket kombinerer digitale spor fra alle disse dansende kroppene, med nye performancer skapt av kunstnerne i samarbeid med danseren Rima Baransi og musikerne Haykal, Julmud og Makimakkuk.

Friksjonen som oppstår i møtene mellom de ulike mediene, og på tvers av kunstformer, antyder en spenning mellom det å fastholde et ellers flyktig digitalt arkiv, og samtidig skape en åpenhet som tillater at nye sosiale og estetiske muligheter oppstår. Denne delen vil bli utforsket videre i et performanceprogram som presenteres parallelt med utstillingen 26. og 27. mai.

I tillegg til May amnesia never kiss us on the mouth vises fire andre verk: At those terrifying frontiers where the existence and disappearance of people fade into each other (2019), Where the soil has been disturbed (2022), And yet my mask is powerful Part 2 (2018) og Oh Shining Star Testify (2016-2019). Utstillingen er delt opp i fem rom, der hvert verk vises i hver sin utstillingssal, og der de omfattende flerkanals videoinstallasjonene inviterer publikum inn i aktive, levende rom.

Basel Abbas (født 1983, Kypros) og Ruanne Abou-Rahme (født 1983, USA) bor og arbeider i Ramallah, Palestina og New York. De studerte i Storbritannia på 2000-tallet, og musikkscenen de ble introdusert for der ble en viktig innflytelse på deres arbeid. Det var også i denne konteksten at de startet sitt samarbeid. Arbeidene deres har blitt vist ved store biennaler og museer internasjonalt, blant annet ved Sharjah Biennial i De Forente Arabiske emirater i 2015, São Paulo Biennial i Brasil i 2014 og den 53dje Veneziabiennalen i Italia i 2009. I 2022 ble verket May amnesia never kiss us on the mouth (2013–) vist ved Museum of Modern Art i New York, USA.

Kuratert av Solveig Øvstebø

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley-samlingen og presenterer skiftende utstillinger med både verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Kontakter

Stein-Inge Århus

Pressekontakt Kommunikasjonsleder +47 452 40 092

Relaterte events